Мәдени Қазақстан

Жанры: ақпараттық-танымдық бағдарлама

Форматы: музыкамен сүйемеленденген автордың монологы

Тақырыптық бағдар: мәдени-танымдық форматтарды шығару

Бағдарлама тілі: қазақ

Хронометражы: 5-8 мин.

Шығу мерзімділігі: екі аптада 1 рет

Эфирге шығу күндері: Сәрсенбі

Мақсаты мен міндерттері: еліміздің мәдениеті мен өнерін дәріптеу

Көлемі: 9 шығарылым

Эфирге шығу уақыты: 17:00

Дыбысжазу: студиялық

Авторы – Жандос Сейдалин

 

Мазмұнының қысқаша сипаттамасы: Мәдениет ошақтары, музыка мен музыканттар жайлы әдеби, заманауи Қазақстан мәдениетін дәріптеуден тұратын көркемдік радиохабар. 

Classic радиосы

Байланыс телефондары: